Dart Liga Region Zürich

Shitting Wizards vs dBull Team

Shitting Wizards vs Flying s.ip’s

Shitting Wizards vs Schwerzi Falcons

Shitting Wizards vs Straydogs

vorgezogen vom 22. November 2023 (Shitting Wizards, 1. Verschiebung)

Startseite

Shitting Wizards vs Triple-A Dart Knights

Shitting Wizards vs Triple-A – OBG

Shitting Wizards vs Nacht Eulen

Shitting Wizards vs Triple-A Darters II

Shitting Wizards vs Nollipap

Shitting Wizards

Unsere Partner